фото Грицак

Ярослав Грицак

Український науковець, історик і публіцист. Доктор історичних наук, професор Українського Католицького Університету. Директор Інституту історичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, гість-професор (1996–2009) Центральноєвропейського університету у Будапешті, Перший віце-президент (1999–2005) Міжнародної асоціації україністів. Головний редактор наукового річника «Україна модерна», член редакційної колегії часописів Ab Imperio, Критика, Slavic Review, член наглядової ради журналу Harvard Ukrainian Studies. Почесний професор НаУКМА.

Ярослав Грицак має понад 500 наукових публікацій на історичну тематику. Відомий також своїми публіцистичними творами.

Минулі лекції

This entry was posted in . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.