olena_nizalova

Олена Нізалова

Олена Нізалова працює викладачем у Київській школі економіки та Старшим науковим співробітником у Київському економічному інституті. Вона викладає курси з мікроекономіки, економіки праці та оцінки проектів у Київській школі економіки. Олена закінчила аспірантуру економічного факультету Мічіганського державного університету.

Минулі лекції

This entry was posted in . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.