content_02-10

Ігор Коліушко

Український політик і науковець. Засновник та голова правління Центру політико-правових реформ.

Експерт з публічного права, автор та співавтор близько 40 законопроектів розглянутих Верховною Радою України. Автор більше 40 наукових публікацій з проблематики публічного права, в тому числі монографії «Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні» (2002).

Викладач кафедри державно-правових наук факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська Академія».

Минулі лекції

This entry was posted in . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.