Евгений-Пестерников

Євген Пєстєрніков

Віце-президент з розвитку клієнтів HRPuzzle. Власник і керівник консалтингової компанії
Со-засновник клубу комерційних директорів Salesman-Club.com. Як організаційний консультант Євген Пестерніков забезпечує підготовку і модерацію управлінських нарад, спрямованих на вироблення стратегічних і тактичних рішень, і розробку плану організаційних заходів. Реалізовує для клієнтів інноваційні методи стратегування, зокрема активно розвиває форсайтний підхід до прогнозування бізнес-середовища. Як командний та індивідуальний тренер Євген Пестерніков проводить навчання, яке націлене на розвиток бізнес-інновативності, підвищення особистої ефективності, розвиток управлінських навичок, вдосконалення тактики міжособистісного і крос-функціональної взаємодії співробітників в Організації. Неодноразово виступав доповідачем і модератором міжнародних конференцій з питань управління організацій.

Минулі лекції

This entry was posted in . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.