Софи Чилингарова

Софія Чілінгарова

менеджер проектів з 10-річним досвідом роботи в компаніях різного рівня (міжнародні IT-компанії, малий бізнес, громадські проекти, start-up) Консультант у галузі підвищення ефективності бізнес-процесів і роботи команд, учасник групи “Економічна стратегія” Громадянської Платформи Нова Країна.

Минулі лекції

This entry was posted in . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.