img0211

Олександр Пасхавер

Український вчений-економіст, член-кореспондент Академії технологічних наук України, Заслужений економіст України. Президент Центру економічного розвитку, громадської експертної організації. Також очолює редакційну раду інформаційно-аналітичного бюлетеня “Моніторинг економіки України”.

У різний час був радником Президента, Прем’єр-міністра, Віце-прем’єр-міністра, Міністра економіки, голови Фонду державного майна України.

Минулі лекції

This entry was posted in . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.