Колінько

Володимир Колінько

Відтворює простір для світового і локального розвитку: від бізнесу цифрових карт до ландшафтних ініціатив Києва (у тому числі Дитяча алея на Пейзажці).

Минулі лекції

This entry was posted in . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.