Гнучке управління творчими командами (коротка версія)

viktor_kostusenko Лектор: Віктор Котусенко
Викладач та керівник напряму онлайн-навчання kmbs

Чим загрожує нам зростання непевності середовища? Як не зійти з глузду в умовах постійного прискорення змін? Що таке гнучкі (agile) методики і чим вони можуть допомогти творчим командам в умовах турбулентності? Наш світ змінюється, і темп цих змін зростає. Цей тренд ми відчуваємо різних контекстах – в роботі, суспільстві і навіть в особистому вимірі. Водночас, наш пізнавальний апарат, на основі висновків якого ми приймаємо рішення, майже не зазнав змін. Ми продовжуємо мислити і діяти так як ніби суттєвих змін не буде, або принаймні ми зможемо з ними впоратися старими перевіреними засобами. Але це не спрацьовує. Це особливо помітно у випадку творчих команд, що створюють складні інтелектуальні продукти. Ми розуміємо, що повинні планувати, взаємодіяти між собою, працювати і оцінювати результати своєї діяльності якось інакше, але ще не знаємо як. Але позаяк цей клубок проблем супроводжує не тільки нас, вже існують також і деякі методики, що дозволяють досягнути деякого упорядкування хаосу, що виникає в умовах постійних і наростаючих змін. Це – філософія організаційної гнучкості (agility), та принципи гнучкого управління (agile), знайомство з якими корисне і з професійної, і з персональної, і з суспільної точок зору.

    Відео матеріали

This entry was posted in . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.