Політична економіка сучасної України: до та після Майдану

volodymyr_dubrovskyy Лектор: Володимир Дубровський
Старший економіст та член Наглядової Ради CASE Україна

Як влаштована та сумнозвісна “система”, проти якої повстали люди на Майдані? У чому причина її стійкості попри кричущу неефективність? На які переконання та традиції вона спирається? Що можна їй протиставити, і чого насамперед прагнути, аби якнайшвидше встановити на її місці новий соціальний порядок? І якимсаме він має бути, аби забезпечити людську гідність та добробут?
Про автора: Володимир Дубровський є старшим економістом та членом Наглядової Ради CASE Україна. Пан Дубровський спецiалiзується в питаннях бізнес-клімату реструктуризацiї пiдприємств, приватизацiї, політичної та інституційної економіки, управлiння та корупцiї. Нещодавно вiн приймав участь в таких проектах, як написання “Меморандуму Розвитку Країни” для Свiтового Банку та “Розуміння Реформ” для Мережi Глобального Розвитку (GDN). Володимир також вiдповiдальний за вiдносини Центру з органiзацiєю “Свiтовий Економiчний Форум” (World Economic Forum). Вiн є автором декiлькох книг та дослiджень з питань трансформації в Українi, включаючи вивчення економiчних наслiдкiв приватизацiї, що проводилися на замовлення Фонду державного майна України.

    Відео матеріали

This entry was posted in . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.