Симфонія, як метафора життя

lyubomyra_burlachuk Лектор: Любомира Бурлачук
Викладач kmbs

Застосування в бізнес-освіті трансдисциплінарного підходу як сучасної інтелектуальної технології, спрямованої на формування системного бачення світу, нових стратегій мислення, розвиток персонального творчого та лідерського потенціалу. “Beyond Business” – трансдисциплінарна інноваційна авторська програма, в якій ключові поняття, принципи і методи управління бізнесом інтерпретуються та осмислюються по-новому в термінах понятійних структур кібернетики, лінгвістики, філософії, музики, математики, поезії, живопису, архітектури.
Програма сприяє розбудові панорамної та цілісної картини світу, збагаченню та розширенню світогляду, світосприйняття та світовідчуття; спонукає до пошуку та розуміння глибинних взаємозв’язків між різними системами. Інтелектуальний, емоційний та естетичний простір, в який занурюватимуться учасники програми, дасть новий творчий імпульс до пошуку нових ідей та смислів, розвитку системного, абстрактного, метафоричного мислення; розвитку множинного інтелекту, розкриття лідерського та творчого потенціалу; формування здатності до глибоких естетичних та етичних суджень. Програма також стимулюватиме учасників на роздуми, переосмислення свого досвіду, динамічний синтез знань з різних областей діяльності, обмін творчою енергією, ідеями, думками та почуттями.

    Відео матеріали

This entry was posted in . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.