700 років над московської прірвою

Колінько Лектор: Володимир Колінько
Кібернетик, урбаніст, куратор ландшафтних ініціатив

Лекція Володимира Колінька у Відкритому Університеті Майдану в рамках Другого Арт Форуму “Пам`ятаємо. Зима, що триває” у будинку освіти та культури “Майстар Клас”.

    Відео матеріали

This entry was posted in . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.