Торгівельна політика України

burakovsky Лектор: Ігор Бураковський
Голова Правління, д. е. н., професор кафедри економічної теорії Національного Університету "Києво-Могилянська Академія"

    Відео матеріали

This entry was posted in . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.